เนส กาแฟ เตือน 789 ไม่ออกแล้ว ล่าสุดให้เลขใหม่ 16/07/64

58

เนส กาแฟ เตือน 789 ไม่ออกแล้ว ล่าสุดให้เลขใหม่ 16/07/64ล่าสุดเนสกาแฟ ได้โพสต์ล่าสุดโดยได้บอกว่าเลข 789 ที่บอกไปก่อนหน้านี้นั่นหลุดไปแล้ว โดยยังบอกอีกว่าครั้งนี้รัฐบาลไทยน่ากลัว พร้อมบอกให้ชูนิ้ว เลข 5 นั่นเอง


เนส กาแฟ เตือน 789 ไม่ออกแล้ว ล่าสุดให้เลขใหม่ 16/07/64


เนส กาแฟ เตือน 789 ไม่ออกแล้ว ล่าสุดให้เลขใหม่ 16/07/64


เนส กาแฟ เตือน 789 ไม่ออกแล้ว ล่าสุดให้เลขใหม่ 16/07/64


เนส กาแฟ เตือน 789 ไม่ออกแล้ว ล่าสุดให้เลขใหม่ 16/07/64

คลิป: เนส กาแฟ เตือน 789 ไม่ออกแล้ว ล่าสุดให้เลขใหม่ 16/07/64