คุณตา70 สู้เก็บขยะ จนได้ ที่ดินกว่า 30ไร่ สร้างบ้านใหญ่โต

0
3

คนขยันหรือคนที่ตั้งใจจะสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เห็นตนเองทำอะไรใหม่ๆได้เสร็จ ..พวกเขาจะผลักดันตนเองตลอดระยะเวลาไปสู่คำตอบที่ดีมากกว่า

โชคดีไม่ได้วิ่งเข้าหาประตูบานที่สวยที่สุด แต่ว่าเป็นประตูบานที่เปิดอยุ่ต่างหากล่ะ คุณลุงวัย 7O ปี สู้ชีวิ ต มองดู ข ย ะ เป็นกองเงิ นกองทอ ง เก็บขา ยมานานนับ 1O ปี

จนถึงซื้ อที่ดินได้กว่า 3O ไร่ ก่อสร้างบ้าน ทำสวนปาล์ม อยู่สุขสบายไม่อายใคร ชายชราคนหนึ่งที่หาเลี้ยงชีพโดยการเก็บ ข ย ะ ขา ยจนกระทั่งสามารถซื้ อที่สวนได้กว่า 3O ไร่

รู้ชื่อคือ นายบา กล้าหาญ อายุ 7O ปี ชาว อำเภอละแม จังหวัดจังหวัดชุมพร สภาพเนื้อตัวเลอะเทอะ ผิวดำกร้าน กำลังเดินคุ้ยหาเก็บเศษ ข ย ะ จำพวกรีไซเคิล อยู่ในพื้นที่ทิ้ง

ข ย ะ กองโตของหน่วยงานบริหารส่วนตำบลละแม เดิมนั้นคุณลุงแกเป็นคนจังหวัดมหาสารคาม มีอาชีพเป็น ก ร ร ม กรทั่วๆไป มีภรร ยา แล้วก็ลูกหญิงและชาย 4 คน

ก่อนหน้าที่ผ่านมาตนเองทำ ง า น ก่อสร้างจนถึงก่อร่างสร้างตัวเก็บเงิ นซื้ อที่ดินได้ 5 ไร่ จนถึงมาถึงปี 2547 แก่ขึ้น เริ่มทำ ง า น หามไม่ไหวแต่ว่าเนื่องจากว่าตนไม่ชอบอยู่เฉยๆก็เลยชวนภรร ย า

มาอยู่กับบุตรสาวที่มีครอบครัวอยู่ใน อำเภอละแม จังหวัดจังหวัดชุมพร โดยตนมารับว่าจ้างทำ ง า น ตัดหญ้าตามสวน ย า ง สวนปาล์ม เพื่อเลี้ยงตนเอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับบุตรหลาน

แต่ว่าด้วยเหตุว่าอายุที่มากขึ้นแล้วก็สุขภาพไม่ดี ทำงาน รับจ้างได้ราว 5 ปี หลังจากนั้นก็เลยเลิกแล้วหันมาเก็บของเก่าที่กอง ข ย ะ ขา ย จนกระทั่งปัจจุบันมีรา ยไ ด้วันละราวๆ 1,OOO บ าท

แต่ละเดือนก็จะมีรา ยไ ด้มากกว่าหมื่นบา ทขึ้นไป จนถึงเก็บหอมรอบริมซื้ อที่ดินปลูกเรือน ปลูกปาล์มน้ำมันได้ประมาณกว่า 3O ไร่ ส่วนที่ดิน ปริมาณ 5 ไร่ ที่บ้านเดิมก็ยังอยู่ไม่ได้ขา ยอะไรเก็บไว้

เป็นมรดกให้บุตรหลาน คุณลุงบา พูดว่า ถึงแม้ว่าใครจะ รั ง เกียจ กอง ข ย ะ แม้กระนั้น ข ย ะ พวกนั้นมันทำให้คุณลุงมีที่อยู่ที่กินไม่ตกที่นั่งลำบาก เก็บ ข ย ะ เก็บของเก่าขา ยเป็นอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริต

พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ หากเราไม่เลือกงาน ขยัน ทรหดอดทน ซื่ อสัตย์ จะทำงาน อะไรก็ทำได้ เหมือนกับที่คุณลุงมอง ข ย ะ ให้เป็นเงิ นเป็นท องของมีค่ าเก็บไปขา ยจนถึงมีรา ยได้อยู่เวลานี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here