คุณบุ๋ม ร่วมสร้างบ้าน สาวก่อสร้างตกงาน ไร้ที่พัก

0
10

บุ๋ม ปนัดดา เทพธิดาของค น จ น คนไหนเดื อดร้ อ นที่ไหนเธอคนนี้วิ่งช่วยหม ด นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งราวดีๆภายหลังจากกรณีของสาวดำเนินงานอาชี

พก่อสร้างรายหนึ่ง ที่ต กงานจากปั ญ ห าจากสถ านก ารณ์ในขณะนี้
จนกระทั่งถู กไ ล่ออกจากที่พั กอาศัย จำต้องหอบลู กชายวั ย 7 เดือน มาสร้างเพิงพักเล็กๆอาศัยอยู่ย่ านมีนบุรี ไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ หรือแม้กระทั้งนมผงของลู กน้อ ย

จากปั ญห าความเ ดื อ ดร้ อ นที่เกิดขึ้น ล่ าสุด พบว่าทางด้านของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้นำกลุ่มองค์กรทำดี ลงพื้นที่เข้าช่ว ยเหลื อครอบครัวนี้ เป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วโดยที่เพจเฟซบุ๊ก บุ๋ม ปนัดดา ได้ขึ้นใจความกล่าวว่า

จากในกรณีที่มีคนแจ้งว่ามีครอบครัวพ่อ แม่ รวมทั้งลู กน้อ ยวั ย 7 เดือน ที่โด นข โม ยอุปกรณ์ทำมาหากิ น แถมโด นไ ล่ออกจากที่พั ก องค์กรทำดี ได้ลงพื้นที่ และก็พบว่ามีคนมาบริจ าคอาห าร นมผง เยอะพอสมควร แต่ว่าที่พักเป็นเพิง

ไม่อาจจะทนลมฝนตอนนี้ได้ ทางกู้ภั ย และก็คนใจดีในรูป ได้ลงมือสร้างเพิงชั่ วคราวให้อยู่ได้ป ล อ ดภั ຍมากขึ้นเรื่อยๆ
บุ๋มก็เลยร่วมสม ทบทุ นการสร้างบ้านในคราวนี้ และก็รอดูเพิ่มเติมหลังบ้านถูกสร้างเสร็จ ว่าจะต้องมีอะไรเพิ่มอีกถัดไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here