ก.มหาดไทย ออกหนังสือด่วน ถึงปลัด-ผู้ว่าฯทุกจังหวัด

0
171

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ในช่วงที่มีประชาชนรวมตัวกันจำนวนมาก

และเดินทางจำนวนมาก ขณะที่มีสายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายอยู่ พร้อมกับขอให้ดำเนินการดังนี้

1. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมชนต่างๆ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

2. เน้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติด CV-19 ขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention

3.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ CV-Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) โดยเฉพาะมาตรการสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

4.เร่งรัดการรับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงอายุ และดำเนินการออกไปรับวัคซีนเชิงรุก ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น สนามบิน สถานีขนส่งสาธารณะ ตลาด ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้คนเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด

5.เน้นย้ำกำกับสถานที่เสี่ยงภายในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะสถานที่ที่อาจจะเกิดการแพร่แพร่กระจายแบบกลุ่มก้อน

6.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ติดตามดูแลการจัดงานในทุกพื้นที่ของจังหวัด ให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 โดยเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืน ให้ออกคำสั่งยุติการจัดงานได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ก.มหาดไทย ออกหนังสือด่วนถึงปลัดกรุงเทพฯ-ผู้ว่าฯทุกจังหวัด เข้มงวดมาตรการป้องกัน CV-19 ช่วงปีใหม่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here