อู้ฟู่ เปิดทรัพย์สิน ทัษิณในวัย 72 ปี อันดับ 18 มหาเศรษฐีไทย

61

ข้อมูลาก Forbes ในปี 2564 ที่รานถึง 50 อันดับ พบว่า นายทักษิณ นักลงทุนวัย 72 ปี ถูกจัที่ 18 มีทรัพย์สินราว 2,000,000,000 ดอลลาร์สหฯ คิดเนไทย 65,300,000,000 บาท อีกทั้งยังระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเขาพำนักอยู่ในประศดูไบ

ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 18

มีทรัพย์สินราว 2,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทย 65,300,000,000 บาท

ส่วนด้านการทำงานและธุรกิจ ปัจจุบันเป็นเจ้าของหุ้นเกี่ยวกับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่าง SC Asset และอื่นๆ อีกมากมาย

โดยล่าสุดได้ลงทุนในบริษัท startup ด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศอังกฤษ ได้แก่ DNANudge และ Owlstone Medical