พิสูจน์กะโหลกใกล้หมู่เกาะอ่างทอง รอยร้าวตรงรูกระสุนหัวเสี่ยโกศล เมียจี้ตรวจDNA

55

พิสูจน์กะโหลกใกล้หมู่เกาะอ่างทอง รอยร้าวตรงรูกระสุนหัวเสี่ยโกศล เมียจี้ตรวจDNA

คลิป: พิสูจน์กะโหลกใกล้หมู่เกาะอ่างทอง รอยร้าวตรงรูกระสุนหัวเสี่ยโกศล เมียจี้ตรวจDNA