News\ ยายวัย 75 ปี ขายส้มตำสู้ชีวิต ไม่คิดท้อแม้บางทีกำไรวันละ 50 บาท(คลิป)

53

ยายวัย 75 ปี ขายส้มตำสู้ชีวิต ไม่คิดท้อแม้บางทีกำไรวันละ 50 บาท

ยายวัย 75 ปี เข็นรถมาขายส้มตำไม่กลัวแดด ไม่รู้จักเหน็ดเหนือย เจ้าตัวเผยขายมานานกว่า 40 ปี หาเลี้ยงตัวเอง ฝากบอกคนคิดฆ่าตัวตาย ให้ดูยายเป็นตัวอย่าง ทั้งที่อายุ 75 ปี ยังสู้ไหว ที่ผ่านมาขายส้มตำเลี้ยงหลาน 3 คน จ่ายค่าน้ำ ไฟ เองมาโดยตลอด

ยายวัย 75 ปี ขายส้มตำสู้ชีวิต ไม่คิดท้อแม้บางทีกำไรวันละ 50 บาท

ยายวัย 75 ปี เข็นรถมาขายส้มตำไม่กลัวแดด ไม่รู้จักเหน็ดเหนือย เจ้าตัวเผยขายมานานกว่า 40 ปี หาเลี้ยงตัวเอง ฝากบอกคนคิดฆ่าตัวตาย ให้ดูยายเป็นตัวอย่าง ทั้งที่อายุ 75 ปี ยังสู้ไหว ที่ผ่านมาขายส้มตำเลี้ยงหลาน 3 คน จ่ายค่าน้ำ ไฟ เองมาโดยตลอด

คลิป: ยายวัย 75 ปี ขายส้มตำสู้ชีวิต ไม่คิดท้อแม้บางทีกำไรวันละ 50 บาท