เล่าข่าว l “ป๋าเทพ” ลั่นดังได้ก็ลงได้ ไม่ถือสา “ตั๊ก” คนไม่ชอบกันอย่าเจอกันเลย(คลิป)

46

เล่าข่าว l “ป๋าเทพ” ลั่นดังได้ก็ลงได้ ไม่ถือสา “ตั๊ก” คนไม่ชอบกันอย่าเจอกันเลย

เล่าข่าว l “ป๋าเทพ” ลั่นดังได้ก็ลงได้ ไม่ถือสา “ตั๊ก” คนไม่ชอบกันอย่าเจอกันเลย

คลิป: เล่าข่าว l “ป๋าเทพ” ลั่นดังได้ก็ลงได้ ไม่ถือสา “ตั๊ก” คนไม่ชอบกันอย่าเจอกันเลย