หนุ่มใจบุญ เปลี่ยนกระต๊อบเป็นบ้านให้ย ายหลาน 13 คนได้มีบ้านใหม่ที่ดีขึ้น

53

ย ายสั งเวียนเป็นใคร ย ายสั งเวียนคือคุณย ายที่สร้างกระต็อบหลังเล็กๆ อยู่กลางท้องนา
ซึ่งกระต็อบหลังที่ว่านั้นไม่ได้เป็นเพียงที่พักของคุณย ายเท่านั้น แต่ภายในกระต็อบหลังนั้นกลับเป็นที่พักอาศัย
ของคุณย ายร่วมกับหลานๆ อีก 13 คน ซึ่งจากเพจเฟชบุ๊กวรเชษฐ์ เอมเปีย (เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล)

ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวของคุณย ายสั งเวียน พร้อมที่มาที่ไปก่อนเที่เขาจะตั ดสิ นใจช่วยสร้างบ้านหลัง
ใหม่ให้กับคุณย ายและหลานๆ โดยได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ มากมาย โดยเชษฐ์
ได้โพสต์เล่าเรื่องราวกว่าจะมาเริ่มต้นสร้างบ้านให้คุณย ายว่า “อน าค ตใหม่ของหนูๆ 13คนและย ายสั งเวียน”

ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ จากที่แกต่อสู้ชีวิ ตมาเป็นสิบๆ ปี เพื่อหลานๆ หลายๆ ท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตาม
ยังไม่ทราบเรื่องราวความเป็นมาว่า พวกเราทำอะไร ให้ใคร ผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังครับ
มีอยู่วันหนึ่ง ผมขับรถห ล งทาง แต่ไปเจอ ขนำ กระต๊อบเล็กๆ ที่มีย ายคนหนึ่ง กับ หลานๆมากมาย

ผมขับรถเลยไปแล้วครับ แต่ตั ดสินใจถ อ ยรถกลับมาถามไถ่ ว่าอยู่กันอย่ างนี้เหรอครับ..ย ายจึงเข้ามาพูดคุย
ผมจึงรู้ว่า เค้าเช่าที่ปลูกขนำอยู่ เจ้าของที่เพิ่งเ สี ยชีวิ ตต้องหาที่อยู่ใหม่ แต่มีคนแบ่งที่ให้1งาน
จึงอย ากสร้างบ้านผมเลยให้ของกินมากมายและตังค์ไว้ก่อน แล้วสั ญญ าว่าจะมาช่วยอีก มาให้ตังค์อีก

จะสร้างบ้านให้เพราะขนำที่เค้าอยู่ มันรั่ วเวลาฝนต ก นอนไม่ได้ และจะส่งหนูๆ เรียนหนังสือทุกคนครับ
สำหรับตอนนี้บ้านหลังใหม่ของคุณย ายใกล้สำเร็จแล้ว ซึ่งเชษฐ์ได้มีการอัปเ ด ตความคืบหน้าการสร้างบ้าน
พร้อมแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่ างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนที่มีน้ำใจรับรู้
ขอร่วมชื่นชมในน้ำจิตน้ำใจของผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะ