อัยการยื่นฟ้องลุงพล 2 คดี หลังทำร้ายนักข่าวและสร้างวังพญานาค

36

จากกรณีนายไชย์พล หรือเรารู้จักกันในนามลุงพล เป็นผู้ต้องหาในค ดีน้องชมพู่ ที่ชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ซึ่งล่าสุดได้ถูกอัยการจังหวัดมุกดาหารสั่ งฟ้อง นายไชย์พลถึง 2 ค ดี

โดยคดีแรกเป็นค ดีทำ ร้า ยร่า งกา ยนักข่าวเนื่องจากพยายามแย่งไมโครโฟน และทุ บห ลังจะทำ ร้า ยร่ างกา ยนักข่าว และเมื่อศาลสอบจำเลยแล้ว แต่จำเลยต้องการต่ อ สู้ ค ดีและยังไม่มีทนายความ

โดยประสงค์จะหาทนายความเอง ศ าลจึงเห็นว่าควรให้โอกาสจำเลยได้หาทนายความมาก่อน ต่อมาศาลอนุญาตให้จำเลยปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาและตีวงเงินประกันถึง 80,000 บาท

นอกจากการนี้อัยการได้ยื่นฟ้องนายไชย์พลและยูทูปเบอร์อีก 2 คน ฐานความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ กรณีก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารโดยศาลได้สอบจำเลยทั้งสามคนแล้ว

แต่ทั้งสามคนต้องการต่ อ สู้คดีและยังไม่มีทนายความโดยประสงค์จะหาทนายความเอง ศาลจึงเห็นว่าควรให้โอกาสจำเลยได้หาทนายความมาก่อน

ก่อน ต่อมาศาลได้ให้จำเลยทั้งศาลคนปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างการพิจารณาและตีวงเงินประกันถึง 100,000 บาทโดยทั้งสองคดีนี้ศาลได้เลื่อนวัน สอบคำให้การและกำหนดวันนัด สืบพยานในวันที่ 17 ก.ย.64 เวลา 09.00 โมงเช้า

ไชย์พล วิภา

ไชย์พล วิภา

คลิป

เรียบเรียง siamnews