คนงานพลัดตกอาคารขณะกำลังก่อสร้าง(คลิป)

36

คนงานพลัดตกอาคารขณะกำลังก่อสร้าง

คนงานพลัดตกอาคารขณะกำลังก่อสร้าง

คนงานพลัดตกอาคารขณะกำลังก่อสร้าง

คลิป: คนงานพลัดตกอาคารขณะกำลังก่อสร้าง