ชาวพะเยาตะลึง พบเหรียญ-ช้อนติดแขนหลังฉีดวัคซีน(คลิป)

39

ชาวพะเยาตะลึง พบเหรียญ-ช้อนติดแขนหลังฉีดวัคซีน

ชาวพะเยาตะลึง พบเหรียญ-ช้อนติดแขนหลังฉีดวัคซีน

ชาวพะเยาตะลึง พบเหรียญ-ช้อนติดแขนหลังฉีดวัคซีน

ชาวพะเยาตะลึง พบเหรียญ-ช้อนติดแขนหลังฉีดวัคซีน

คลิป