ให้ซื้อถุงเท้ากับทางโรงเรียนเท่านั้น

131

อีกหนึ่งกรณีที่เป็นประเ ด็ น วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ เมื่อเฟซบุ๊กเพจ อีซ้อขยี้ข่าว2 ได้ออกมาเผยว่า มีโรงเรียนที่ บั งคั บให้ซื้อถุงเท้านักเรียนที่มีแถบสี และมีขายเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น โดยทางเพจได้ระบุว่า

เพื่ออออออออ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ออก ก ฎ บั งคั บให้นักเรียนใส่ถุงเท้าแบบมีแถบสี ซึ่งหาซื้อไม่ได้ทั่วไป แต่โรงเรียนมีขายในราคาคู่ละ 25-30 บาท ซึ่งแพงกว่าราคาตลาด และยังบั ง คั บ ให้ซื้อกับทางโรงเรียนเท่านั้น

โดยสาเหตุในการออกก ฎดังกล่าว ครูรายหนึ่งในโรงเรียนแห่งนี้ได้ให้ความเห็นว่า นักเรียนชอบใส่ถุงเท้าข้อสั้นแล้วบอกว่าซื้อมาจากทางโรงเรียน จึงเปลี่ยนรูปแบบถุงเท้าของโรงเรียนในก ฎ ระเบียบ เพจ นักเรียนเ ล ว